Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni az RLS Store Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Webáruházának, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A közzétett ÁSZF már tartalmazza a 2014. március 15 napjával hatályba lépett 2013 évi V. tv. (új Ptk.) megváltozott rendelkezéseit, valamint a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet ( a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól ) és a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet ( a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól ) rendelkezéseit.
E szabályok teljes terjedelmükben elérhetők az alábbi linkekre kattintva:

A webáruház üzemeltetője:

RLS Store Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(2030 Érd, Fehérvári út 32/B.)
telefon: 06-30-525-1348
panaszkezelés (email): rlsstore14@gmail.com
adószám: 24902346-2-13
cégjegyzék szám: Budapest környéki Törvényszék Cégbírósága: 13-09-169569
bankszámla szám: 11742135-20022105

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

A webáruház katalógusában feltüntetett –raktáron lévőépítőipari, épületgépészeti stb. termékek.
A termékek részletes ismertetése, felhasználási területe, lényeges tulajdonságai a weboldalon megtekinthetők, illetve telefonon, faxon, email-ben kérésére tájékoztatást küldünk.
A vásárláshoz jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása, tudomásul vétele szükséges.

Értelmező rendelkezések:

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alkalmazásában:

 • digitális adattartalom: digitális formában előállított vagy nyújtott adat;
 • fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó;
 • járulékos szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy üzlet-helyiségen kívül kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt;
 • jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás;
 • tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;
 • távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;
 • távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;
 • termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog; terméknek minősül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;

Tájékoztatjuk, hogy az RLS Store Kft. a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz a kapcsolattartási időben telefonos ügyintézést biztosít, a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. E rendelkezés nem érinti az elektronikus hírközlési szolgáltató azon jogát, hogy a hívásokért díjat számítson fel.

A megrendelés és annak visszaigazolása a felek közötti, interneten kötött, de a felek által nem aláírt szerződésnek minősül. A szerződéskötésre kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

Ahol e szerződés „megrendelőt” tartalmaz, e kifejezés alatt a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti „fogyasztót kell érteni.

Megrendelés:

A megjelenített termékek megrendelése személyesen, telefonon, faxon, e-mailben és postai levélben történő megrendelés keretei között történhet. A megrendelt áru ellenértékének ki-számlázása a rendelés időpontjában érvényes árak alapján történik. A katalógusban szereplő árak az ÁFA-t tartalmazzák, és az aktuális Ft/Euro árfolyam mellett érvényesek. A termékekre vonatkozó ár nem tartalmazza a szállítási költséget, valamint az egyéb, pl. raklap költségeket sem.

Meghatározott termékek esetében a megrendelés elfogadása előleg-, illetve foglaló fizetéshez is köthető, mely esetben a felek között a jogviszony az előlegszámla kiállításával, illetve az előleg megfizetésével jön létre. Az áru a számla teljes értékének kiegyenlítésig az RLS Store Kft. tulajdonát képezi, annak akár részleges felhasználása esetén is a megrendelő a teljes tétel kiegyenlítésére köteles.

Megrendelés módosítása:

Megrendelő a megrendelését 3 napon belül, illetve mindaddig módosíthatja, amíg a megrendelt termék(ek) számlázása nem történt meg. RLS Store Kft. azonban egyoldalúan jogosult a módosítási igény elutasítására, ha az áru beszerzése iránt már a Megrendelő igénye alapján intézkedett, s annak stornírozása számára üzleti, vagy más veszteséget okoz. Megrendelő ez esetben módosítási igényét “a megrendelés lemondására” változtathatja, vállalva annak jogkövetkezményeit.

Megrendelés lemondása:

Megrendelő jogosult a megrendelt árut – annak leszállítása előtt – részben, vagy teljes egészében lemondani. Tudomásul veszi azonban, hogy RLS Store Kft. a lemondott árumennyiség bruttó árának 20 %-át a megrendelő elállása alapján ki fogja számlázni – kártérítés – jogcímén. Az utánvéttel megküldött áru esetében – ha az a megrendelő részéről nem kerül átvételre – az utánvét költsége külön érvényesíthető.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 9-16 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra (de legkésőbb 72 órán belül). Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 2-14 munkanapon (raktárkészlettől és be-szállítótól függően) belül. Egyes termékeknél ettől eltérhetünk, de ezt minden esetben feltüntetjük az adott terméknél. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.
Egyes termékeket kizárólag a Megrendelő/fogyasztó igénye alapján szerzünk be e termékek esetében a szerződés felmondása esetén a felmerült költségeinket érvényesítjük.

Rendelés menete:

 1. A megvásárolni kívánt terméket helyezze az “Ajánlatkérő kosárba” az “Ajánlatkérés” gombra kattintással.
 2. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a „tovább böngészek a termékek között” linket. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A termékfotó előtti „X” jelre kattintva törölheti a kosár tartalmát, vagy abból meghatározott terméke(ke)t. Mennyiség megadását követően automatikusan frissül a kosár tartalma, ha ez nem történne meg válassza a „lista frissítése” gombot.
 3. Az ajánlatkérés elküldéséhez írja be személyes adatait, a szállítási címet, töltse fel dokumentumait, amennyiben vannak (alaprajz, ill. olyan dokumentum, melynek segítségével könnyebben ki tudjuk számolni a szükséges mennyiséget), igazolja, hogy nem robot.
 4. Az adatok megadását követően az ” Ajánlatot kérek” gombra kattintva tudja elküldeni ajánlatkérését.
 5. E-mail-ben a ajánlatkérés elküldését követően visszaigazolást kap.
 6. Az ajánlatkérése státuszáról e-mail-ben folyamatosan tájékoztatjuk.

Fizetés

A fizetés történhet készpénzzel, vagy banki átutalással. Amint a megrendelt áru rendelkezésre áll, megrendelő értesítést kap, illetve a megrendelt áruról szóló számlát. Fizetési határidő banki átutalás esetén a számlán megadott határidő, de legkésőbb az átadást, vagy szállítást megelőző nap. A szállítás feltétele a megrendelt termék és a járulékos költségek ellenértékének a RLS Store Kft. számlájára történő beérkezése, vagy pénztárába történő befizetése. Járulékosköltség a felmerülő fuvardíj, a termék csomagolási költsége, raklapdíj, illetve minden olyan költség, amit a termék gyártója, vagy beszállítója a fogyasztóra áthárít.
Késedelmes fizetés esetén az érvényben lévő 2013. évi V. tv. szerinti késedelmi kamat kerül felszámításra. Amennyiben a fizetés késedelmesen történik vagy az esedékes számla nem kerül kiegyenlítésre, úgy az RLS Store Kft. a kiszállítást a kiegyenlítésig szüneteltetheti, vagy felfüggesztheti.

Szállítás

A szállítási határidő általánosságban termékenként, gyártónként, raktári készlettől és időszak-októl függően eltérő lehet, a megrendelés visszaigazolás az adott megrendelés szállítására vonatkozóan a határidőt azonban konkrétan tartalmazza. Amennyiben a RLS Store Kft. a meg-rendelt termékeket részben vagy egészében raktárról azonnal nem tudja szállítani, úgy a tényleges teljesítés időpontját a későbbiekben további 15 napos határidőn belül is jogosult megjelölni. A szállítás a gyárakból vagy az R-Linea Sped Bt. 2030 Érd Külterület 073/91 hrsz. alatti üzletéből történik. Részkiszállítás lehetséges, ebben az esetben a kiszállított árura vetített ellenérték kerül leszámlázásra (rész-számla). A szállítási költség számításánál a kiszállított áru összértéke, súlya és a szállítás távolsága irányadó.

Jótállás és garancia

A garancia alapját a gyártó cég garanciális kötelezettségvállalása képezi. Termékeinkre a jogszabályban meghatározott mértékű jótállást vállalunk, az erre vonatkozó rendeletben meghatározott feltételek mellett. A kötelező jótálláson felüli – esetleges – kötelezettség vállalásunkat külön jelezzük. Hibás, vagy hibásnak vélt termék esetén a hiba tényének és jellegének azonnali közlését kérjük az esetleges későbbi viták elkerülhetősége érdekében.
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében az eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet rendelkezik, mely teljes terjedelmében a „linkre” kattintva tekinthető meg.

A RLS Store Kft. a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti
a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
g) az (5) bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy
az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A fogyasztó jogvita esetén az illetékes békéltetető testülethez is fordulhat, melynek címét és elérhetősége az alábbi:

A Pest megyei Békéltető Testület székhelye:

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.: 81

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Fax: (+36-1) 269-0703
Telefon: (+36-1) 269-0703
Weboldala: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/

Tájékoztató a jótállási jogokról:

A jótállás időtartamát a termék jellege alapján a jogszabály határozza meg, de általában minimum egy év. A jótállási idő bizonyos termékek esetében ennél lényegesen hosszabb, de a termék gyártója is vállalhat a kötelező mértéknél hosszabb időtartamban jótállást. Kérésére a megrendelése visszaigazolásakor erről tájékoztatást adunk.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
 • ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál, esetlegesen a termék gyártójánál érvényesítheti.

Kockázat és kárveszély

Azonnali kiszolgálás esetén a kárveszély viselése a kiszolgálás és átadás pillanatától kezdődően a Megrendelőt terheli. Más módon történő teljesítés esetében a kockázat és kárveszély az átadás-átvétel tényével száll át a Megrendelőre. Amennyiben a kiszállított áru sérült állapotban kerül átvételre, a sérülés tényét és mértékét a csomagküldő szolgálattal (posta, GLS, vagy a szállítást végző cég) tételesen, jegyzőkönyvben igazoltatni kell. A kártérítés alapját ezen jegyzőkönyv képezi, ennek hiányában a RLS Store Kft. nem tudja elismerni a sérülés tényét.
Ha a kiszállított árú olyan csomagolásban volt, melynek a megbontása után vált csak láthatóvá a sérülés javasoljuk, hogy a teljes bontás befejezése előtt készítsen fényképfelvételt a sérülésről.

Téves teljesítés

A kiszállított áruval kapcsolatos reklamációk a számla alapján kezdeményezhetők. A reklamációt legkésőbb az áru átvétele utáni 3. munkanapon jelezni kell a RLS Store Kft. felé. A téves kiszállítást a RLS Store Kft. hibás mennyiség esetén – ha az nem előre jelzett részszállítás – 3 munka-napon belül pótszállítással kiegészíti, téves vagy hibás áru kiszállítását az áru visszaküldését követő 3 munkanapon belül korrigálja.

Csere/Áru visszaadása

A csere céljából visszaküldött áruhoz mellékelni kell a számlát és meg kell jelölni a csere okát. Az RLS Store Kft. az esetleges jóváírásokat csak a visszaérkezés után tudja érvényesíteni. Amennyiben jogos cseréről van szó, a sértetlen, eredeti csomagolásban lévő áru cseréjéről az RLS Store Kft a visszaérkezés után haladéktalanul intézkedik. Anyagok, készülékek, berendezések visszaadására csak előzetes írásbeli megállapodás szerint van lehetőség. Azon termékek esetében, amelyeknél nincs ilyen megállapodás, a visszaadás díja a vételár 15%-a. Amennyiben a terméket használatba vették vagy annak csomagolása megsérült, a zárjegy felbontásra került, úgy cserére nincs lehetőség. A vissza-küldés költsége minden esetben az ügyfelet terheli.

A szerződéstől történő elállás joga:

A fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a fogyasztó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Az elállási/felmondási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében:

 • „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi,
  vagy több termék szolgáltatásakor:
 • attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.

Ha a fogyasztó az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: RLS Store Kft. 2030 Érd, Fehérvári út 32/B.;
email: rlsstore14@gmail.com, epitoanyagokmost@gmail.com
telefon/fax:06-30-525-1348

Ebből a célból felhasználhatja az itt mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát, vagy az internetes oldalunkon is kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát, illetve benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt 14 napos határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

Az elállási jog kizárása a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alkalmazásában:

A RLS Store Kft. a fenti jogszabály 29. §.- a alapján kizárja a Megrendelő elállási jogát minden olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi, vagy higiéniai okokból nem küldhető vissza, ha az átadást követően felbontásra került.
E termékkörök az alábbiak:

 • vékonyvakolatok
 • hőszigetelés kellékei
 • hőszigetelő rendszerek

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül kell visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Önnek kell viselnie. Az ellenszolgáltatás visszatérítése során vizsgáljuk, hogy a termék csomagolása felbontásra került –e, Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Bizonyos termékeknél a csomagolás felbontásának ténye, vagy a használat megkezdése kizárhatja, vagy korlátozhatja az Ön elállási jogát.

Teljesítés helye, időpontja

A teljesítési hely személyes átvétel esetében a RLS Store Kft. telephelye, a teljesítés időpontja pedig a számla kiállításának időpontja. Minden más esetben a teljesítés helyeként a termék átadásának helyét és időpontját tekintjük irányadónak.

Jogorvoslat

A megrendelő a webáruház működésével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is fordulhat panasszal.

Cím: 1088 Budapest József krt. 6.
levelezési cím: 1428 Budapest pf. 20.
telefon: 1 459-4800

Jogvita esetén a RLS Store Kft. székhelye szerint illetékes bíróság hatáskörét és illetékességét kötjük ki. A nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. tv. és az internetes kereskedelemhez kapcsolódó jogszabályok az irányadóak.

Egyéb

A RLS Store Kft. fenntart magának minden jogot a

 • http://www.rlsstore.hu
 • https://www.tetocserepvasarlas.hu
 • http://www.tetőcserépvásárlás.hu
 • http://www.hoszigetelesvasarlas.hu
 • http://www.hőszigetelésvásárlás.hu
 • http://www.terrantetocserepvasarlas.hu
 • http://www.terrántetőcserépvásárlás.hu
 • http://www.hogyanszigeteljunk.hu
 • http://www.hogyanepitkezzunk.hu
 • http://www.legolcsobbszigeteles.hu
 • http://www.legolcsobbtetocserep.hu
 • https://www.epitoanyagokmost.hu

weboldalak és azon megjelenő tartalmak, valamint az általa elkészített nyomdai anyagok terjesztése tekintetében. A jelentős mértékű árfolyamváltozásból adódó árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.

mellékletek:

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló általános tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a RLS Store Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a RLS Store Kft. –vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a RLS Store Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a szerződés alapján a RLS Store Kft. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Tekintse meg a termékhez adott jótállási jegyet, a szerződésre a jótállási jegyben foglaltak irányadóak.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

ÜZLETÜNK, TELEPHELYÜNK CÍME

2030 Érd Külterület 073/91 hrsz.

Levelezési cím:

RLS Store Kft.
2440 Százhalombatta Pf. 111.

Email: rlsstore14@gmail.com
Web: tetocserepvasarlas.hu

ELÉRHETŐSÉG

Rendeléskezelés, számlázás
Hajdu Attila ✆  06-30-525-1347

Értékesítés
Rózsás Erzsébet ✆ 06-30-525-1348

Szállítás, logisztika
Rózsás Erzsébet és Rózsás Ervin ✆ 06-30-525-1349